Cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế – Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 vòng loại cấp trường

Ngày 13/12/2023, trường Tiểu học Kim Liên đã tổ chức cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế – Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 vòng loại cấp trường.🎊

Ở vòng thi cấp trường này 100 em HS được chọn lọc ra từ hơn 850 em HS khối lớp 3, 4, 5 đã tham gia bài thi GMetrix IC3 Spark GS6 level 1 trên máy tính với các tài khoản đã được ban tổ chức gắn mã Code cho từng thí sinh. – IC3 GS6 Spark (The Internet and Computing Core Certification Spark) là chứng chỉ tin học quốc tế chứng nhận kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cơ bản, do Tổ chức Khảo thí Tin học hàng đầu Thế giới Certiport (Hoa Kỳ) cung cấp dành cho học sinh tiểu học. 💻🎉

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Vòng thi cấp trường diễn ra theo đúng trình tự và quy định của ban tổ chức và đã xác định được 10 em có thành tích tốt nhất được nhận giấy khen của tổ chức IIG Việt Nam. 💻

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KL IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: HOÀNG MINH CHÂU Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG GLLHOCY KIMLIÊN 王 Nguyền Linh Chi NCHEOICH IIG VIỆT NAM CÔNG CỔPHÂM VIỆT PHỐ Đoàn Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KL ため IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: VŨ KHÁNH LINH Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế- Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIÊUTRƯỞNG DỒNG TRƯỜNG hmm KIMLIÊN 王 Nguyễn Linh Chi IIG VIỆT NAM CÔNG cô PHÂN IIG PHỐ Đoàn Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KL IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: TÔ PHÚC THÀNH Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG DỐNG TRƯỜNG IÊUHOC KIMLIÊN Nguyễn Linh Chi IIG VIỆT NAM CԔNG cô PHÂN IIG VIỆT THÀNH Đoàn Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KL IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: NGUYỄN NGỌC LAM Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÃNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế- -Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆUTRƯỞNG TRƯỜNG HKIMLIÊN Nguyễ…n Linh Chi IIG VIỆT NAM CÔNG cô PHÂN VIÊT PHỐ Đoàn Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎وبم IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: NGUYỄN NGUYÊN PHONG Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG ĐỒNG TRƯỜNG HỌC KIMLIEN Nguyễn Linh Chi NOCHOPEICH IIG VIỆT NAM CÔNG cô PHÂN IGVIỆTNAM THANH PHỐ Đoàn Hồng Nam‎'‎
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: NGUYỄN MỸ CHI Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG DỒNG TRƯỜNG TIỂU azhmm KAILIEN Nguyán Linh Chi IIG VIỆT NAM CԔNG cô PHẦN IỆT Đoàn Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KL IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: NGUYỄN GIA LINH ĐAN Trường Tiểu học Kim Liên TOP 10 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG 0. DỒNG TRƯỜNG IÊUHOC KIMLIEN Nguyễn Linh Chi N:010104001 CONEY पपतH IIG VIỆT NAM cô PHẦN VIET TNAM THANH PHỐ Đoàn Hồng Nam'

3 em: Đặng Hải Quân – HS lớp 5E, Lê Đức Minh – HS lớp 4C và Doãn An Phong – HS lớp 5C là 3 em có số điểm cao nhất, sẽ đại diện cho đội tuyển Tin học của trường tham gia vòng cấp Quận vào cuối tháng 1/2024 tới.🎊🎉

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: ĐẶNG HẢI QUÂN Trường Tiểu học Kim Liên TOP 03 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế- Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG ĐỐNG TRƯỜNG zhmm KIHLIEN Nguyễn Linh Chi N:6SEh040dSH IIG VIỆT NAM CÔNG cô PHÂN THÀNH PHỐ IGVIỆT NAM Đoàn Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KL たሜ IIG IIG VIET NAM GIẤY CHỨNG NHẬN EM: LÊ ĐỨC MINH Trường Tiểu học Kim Liên TOP 03 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYẾN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG h DỐNG TRƯỜNG TIẾUHOO KIMLIÊN Nguyễn Linh Chi IIG VIỆT NAM CÔNG TY cô PHÂN IIG VIÊTNAM PDoan Hồng Nam'
Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎اهم IIG VIET GIẤY CHỨNG NHẬN EM: DOÃN AN PHONG Trường Tiểu học Kim Liên TOP 03 THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÒNG TUYỂN CHỌN CẤP TRƯỜNG Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quố‘c tế- Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG DỐNG TRƯỜNG HỌC chnz KIMLIÊN 1오 guyên Linh Chi NOCHEISH IIG VIỆT NAM CÔNG cô PHÂN IIG VIỆT THÀNH PHỐ HÀ Đoàn Hồng Nam‎'‎

Các em hãy trau dồi kiến thức, bổ sung các kĩ năng cần thiết để thi thật tốt ở vòng Quận sắp tới nhé!😘

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *