Ngôi nhà kim liên

Kết nối cộng đồng

Xem tất cả

Clip chia tay học sinh lớp 5 năm học 2018 – 2019

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Học trên truyền hình

Tập đọc: Chú đi tuần – Ngày 29/4/2020
Giáo viên: Chu Ái Thu

Tập đọc: Hoa học trò – Ngày 29/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Ngày 22/4/2020
Giáo viên: Chu Ái Thu

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể: Ai thế nào? – Ngày 11/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Tập đọc: Sầu riêng – Ngày 08/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Vân Anh

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối – Ngày 04/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Tiếng Anh:UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? – LESSON 1 – Ngày 30/3/2020
Giáo viên: Đinh Thị Thu Hòa

Tập đọc: Bè xuôi sông La – Ngày 28/3/2020
Giáo viên: Nguyễn Vân Anh

Luyện từ và câu: Câu kể ai thế nào? – Ngày 25/3/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa – Ngày 21/3/2020
Giáo viên: Nguyễn Vân Anh

VIDEO

Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19

Lễ lễ khai giảng 2019 – 2020

Lễ tốt nghiệp 2014 – 2020

Tiết học lịch sử lớp 5H 2018-2019