Ngôi nhà kim liên

Kết nối cộng đồng

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

VIDEO

 

Lễ báo công dâng Bác và kết nạp đội viên tại Quảng trường Ba Đình 28/3/2024

Hành trình di sản 2024

Thi hợp xướng - Tuổi thơ tiếp bước cha anh

Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của cô và trò Tiểu học Kim Liên

Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của cô và trò Tiểu học Kim Liên

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 (đầy đủ)

Tổng kết Olympic HS Tiểu học Kim Liên lần VI năm học 2020-2021

Tổng kết Olympic HS Tiểu học Kim Liên lần VI năm học 2020-2021

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 - TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Lễ chào cờ đặc biệt và ý nghĩa

https://youtu.be/ZcHpDVX3c9c

Lễ báo công dâng Bác và kết nạp đội viên tại Quảng trường Ba Đình 28/3/2024

Hành trình di sản 2024

Thi hợp xướng – Tuổi thơ tiếp bước cha anh năm học 2023-2024

Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2020-2021

Tổng kết Olympic TH Kim Liên lần VI

Lễ lễ khai giảng năm học 2020 – 2021

Lễ chào cờ đặc biệt và ý nghĩa