Ngôi nhà kim liên

Kết nối cộng đồng

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Học trên truyền hình

Tập đọc: Chú đi tuần – Ngày 29/4/2020
Giáo viên: Chu Ái Thu

Tập đọc: Hoa học trò – Ngày 29/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Ngày 22/4/2020
Giáo viên: Chu Ái Thu

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể: Ai thế nào? – Ngày 11/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Tập đọc: Sầu riêng – Ngày 08/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Vân Anh

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối – Ngày 04/4/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

Tập đọc: Bè xuôi sông La – Ngày 28/3/2020
Giáo viên: Nguyễn Vân Anh

Luyện từ và câu: Câu kể ai thế nào? – Ngày 25/3/2020
Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi

VIDEO

Lễ lễ khai giảng năm học 2020 – 2021

Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2020-2021

Để có một bộ sách lớp 1 phù hợp

Lễ chào cờ đặc biệt và ý nghĩa