Ban giám hiệu nhà trường

Phó hiệu trưởng
Dương Thị Hồng Minh

Hiệu Trưởng
Nguyễn Linh Chi

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Hiệu Trưởng
Nguyễn Linh Chi

Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

1A
Vũ Ngọc Châu

1B
Đỗ Mai Hường

1C
Phạm Thị Kim Anh

1D
Lê Thị Hiển

1E
Nguyễn Thị Xuân

1G
Kiều Hồng Hạnh

1H
Đào Thu Bình

1l
Nguyễn Kim Hoa

1K
Nguyễn Thị Chinh

1M
Nguyễn Hiền Anh

1N
Đinh Hương Giang

1P
Nguyễn Sông Hương

1Q
Nguyễn Phương Linh

1Q
Vũ Thúy Phương

1Z
Nguyễn Thu Hằng

2A
Đỗ Kim Anh

2B
Nguyễn Kiều Linh

2C
Nguyễn Huyền Dung

2D
Trần Thị Nga

2D
Ngô Thị Huyền

2E
Lê Thị Hồng Vân

2G
Giang Thị Thanh Hương

2H
Bùi Thị Như Hoa

2I
Phạm Thị Xuân Lan

2K
Nguyễn Ngọc Lan

2M
Phạm Mai Hương

2N
Ngô Thị Hồng Phúc

2Q
Đàm Phương Chi

2Z
Nguyễn Thu Cúc

3A
Nguyễn Thị Phương Hồng

3B
Trần Thị Kim Phương

3C
Hồ Bảo Ngọc

3D
Đào Thị Thủy

3E
Lê Hương Giang

3G
Nguyễn Thu Hòa

3H
Nguyễn Thị Kim Ngân

3I
Phạm Hoàng Yến

3K
Huỳnh Thị Quảng Hà

3M
Nguyễn Thùy Linh

3N
Phạm Thị Thu Hương

3Q
Trần Thùy Trang

3Z
Hứa Thanh Huyền

4A
Phạm Thị Loan

4B
Trần Thanh Hòa

4C
Đào Quỳnh Hương

4D
Nguyễn Thùy Linh

4E
Nguyễn Vân Anh

4G
Trần Thị Thúy Hằng

4H
Nguyễn Thị Bích Hường

4I
Hoàng Thị Thanh Hương

4K
Nguyễn Thị Nhung

4M
Nguyễn Hồng Kiên

4N
Nguyễn Trà My

4Q
Trần Phi Loan

4Z
Phạm Thanh Huyền

5A
Nguyễn Khánh Ly

5B
Nguyễn Thị Huế

5C
Nguyễn Thanh Thủy

5D
Đỗ Hải Yến

5E
Chu Ái Thu

5G
Đặng Thị Hiền

5H
Đỗ Ngọc Lan

5I
Bùi Thị Trung

5K
Trần Thúy Mai

5M
Đoàn Minh Tâm

5N
Nguyễn Thanh Huyền

5Q
Trịnh Thị Ngọc Diệp

Thể dục
Đào Minh Toàn

Thể Dục
Đỗ Thúy Quỳnh

Thể dục
Nguyễn Tuấn Sơn

Thể dục
Phạm Thị Thanh Xuân

Thể dục
Vũ Thị Thúy

Mỹ Thuật
Hoàng Thanh

Mỹ Thuật
Nguyễn Văn Hà

Mỹ Thuật
Lưu Quang Linh

Mỹ Thuật
Nguyễn Thị Ngọc

Mỹ Thuật
Lê Thu Hương

Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Hòa

Tin học
Đỗ Quang Long

Tin học
Đoàn Thị Thu Yên

Tiếng Anh
Nguyễn Thùy Dương

Tiếng Anh
Vũ Thị Hồng Yên

Tiếng Anh
Thái Thu Hạnh

Âm nhạc
Vũ Việt Anh

Âm nhạc
Lê Hồng Vân

Âm nhạc
Trương Phan Lan Hương

Âm nhạc
Bế Minh Hằng

Âm nhạc
Đào Văn Tùng

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Kế toán
Nguyễn Thu Mai

Thủ quỹ
Nguyễn Thị Hà

Tổng Phụ Trách
Hoàng Thu Hiền

Văn phòng
Hoàng Bích Ngọc

Văn phòng
Trần Ánh Tuyết

Đồ dùng
Nguyễn Quang Huy

Y tế
Tạ Thị Bé

Y tế
Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện
Dương Thị Hà

Dự trữ
Nguyễn Công Trứ

Dự trữ
Nguyễn Lệ Thi

Dự trữ
Trần Văn Hoàn

Dự trữ
Nguyễn Minh Phương

Công ty vệ sinh ITC

Công ty Hương Việt Sinh