Ban giám hiệu nhà trường

Phó hiệu trưởng
Đỗ Quang Long

Hiệu Trưởng
Nguyễn Linh Chi

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Hiệu Trưởng
Nguyễn Linh Chi

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phó Hiệu trưởng
Đỗ Quang Long

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

1A
Vũ Ngọc Châu

1B
Đỗ Mai Hường

1C
Hồ Bảo Ngọc

1D
Lê Thị Hiển

1E
Nguyễn Thị Xuân

1G
Đào Thu Bình

2A
Đinh Hương Giang

2A
Nguyễn Kiều Linh

2B
Trần Thị Nga

2C
Đàm Phương Chi

2C
Trần Thùy Trang

2D
Phạm Thị Xuân Lan

2E
Nguyễn Thị Huyền Dung

2G
Bùi Thị Như Hoa

3A
Đỗ Kim Anh

3A
Hứa Thanh Huyền

3B
Nguyễn Thị Phương Hồng

3C
Nguyễn Thu Cúc

3D
Lê Hương Giang

3E
Đào Thị Thủy

3G
Nguyễn Thị Kim Ngân

3H
Nguyễn Sông Hương

4A
Phạm Thị Loan

4B
Nguyễn Thùy Linh

4C
Nguyễn Thị Huế

4D
Nguyễn Lệ Thi

4E
Nguyễn Vân Anh

4G
Nguyễn Thị Bích Hường

4H
Nguyễn Thanh Huyền

5A
Đoàn Minh Tâm

5B
Trịnh Thị Ngọc Diệp

5C
Trần Thúy Mai

5D
Hoàng Thị Hảo

5E
Đỗ Hải Yến

5G
Chu Ái Thu

Âm nhạc
Vũ Việt Anh

Âm nhạc
Trần Thanh Bính

Thể dục
Đào Minh Toàn

Thể Dục
Đỗ Thúy Quỳnh

Mỹ Thuật
Nguyễn Văn Hà

Mỹ Thuật
Nguyễn Thị Ngọc

Mỹ Thuật
Lê Thu Hương

Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Hòa

Tiếng Anh
Nguyễn Thùy Dương

Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Huyền

Tin học
Đoàn Thị Thu Yên

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Kế toán
Nguyễn Thu Mai

Thủ quỹ
Nguyễn Thị Hà

Tổng Phụ Trách
Hoàng Thu Hiền

Văn phòng
Hoàng Bích Ngọc

Văn phòng
Trần Ánh Tuyết

Đồ dùng
Nguyễn Quang Huy

Y tế
Tạ Thị Bé

Thư viện
Nguyễn Thị Thu Thủy

Dự trữ
Trần Văn Hoàn

Bảo vệ
Ngô Anh Tú

Công ty vệ sinh ITC

Công ty Hương Việt Sinh