Ban giám hiệu nhà trường

Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Xuân Mai

Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Hiệu Phó
Lê Thị Thanh Thủy

Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Xuân Mai

Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

1A
Vũ Ngọc Châu

1B
Hoàng Thị Ngọc Diệp

1C
Phạm Thị Kim Anh

1D
Đỗ Mai Hường

1E
Nguyễn Thị Xuân

1G
Kiều Hồng Hạnh

1H
Đào Thu Bình

1l
Nguyễn Kim Hoa

1K
Lê Thị Hiển

1M
Đinh Hương Giang

1N
Nguyễn Hiền Anh

1N
Nguyễn Thu Hằng

1Q
Nguyễn Sông Hương

1Z
Nguyễn ThịChinh

2A
Đỗ Kim Anh

2B
Hồ Bảo Ngọc

2C
Nguyễn Huyền Dung

2D
Nguyễn Phương Linh

2D
Trần Thị Nga

2E
Lê Thị Hồng Vân

2G
Giang Thị Thanh Hương

2H
Bùi Thị Như Hoa

2I
Phạm Thị Xuân Lan

2K
Nguyễn Ngọc Lan

2M
Nguyễn Kiều Linh

2N
Trần Thùy Trang

2N
Ngô Thị Huyền

2Q
Đàm Phương Chi

2Z
Nguyễn Thu Cúc

Thư viện
Dương Thị Hà

3A
Ngô Thị Hồng Phúc

3B
Trần Thị Kim Phương

3C
Nguyễn Ánh Tuyết

3D
Nguyễn Thu Hòa

3E
Lê Hương Giang

3G
Phạm Hoàng Yến

3H
Nguyễn Thị Kim Ngân

3I
Đào Thị Thủy

3K
Huỳnh Thị Quảng Hà

3M
Nguyễn Thị Phương Hồng

3N
Phạm Thị Thu Hương

3Q
Nguyễn Thùy Linh

4A
Nguyễn Lệ Thi

4B
Phạm Thanh Huyền

4C
Phạm Thị Loan

4D
Đào Quỳnh Hương

4E
Nguyễn Vân Anh

4G
Trần Thị Thúy Hằng

4H
Nguyễn Thị Bích Hường

4I
Nguyễn Thị Nhung

4K
Trần Thanh Hòa

4M
Hứa Thanh Huyền

4N
Nguyễn Khánh Ly

4Q
Trần Phi Loan

5A
Nguyễn Hồng Kiên

5B
Trịnh Thị Ngọc Diệp

5C
Đoàn Minh Tâm

5D
Bùi Thị Trung

5E
Đỗ Ngọc Lan

5G
Hoàng Thị Thanh Hương

5H
Chu Ái Thu

5I
Đặng Thị Hiền

5K
Nguyễn Thanh Thủy

5M
Nguyễn Công Trứ

5N
Đỗ Hải Yến

5Q
Nguyễn Thị Huế

5Z
Trần Thúy Mai

Thể dục
Đào Minh Toàn

Thể Dục
Đỗ Thúy Quỳnh

Thể dục
Nguyễn Tuấn Sơn

Thể dục
Phạm Thị Thanh Xuân

Thể dục
Trần Văn Hoàn

Thể dục
Vũ Thị Thúy

Mỹ Thuật
Hoàng Thanh

Mỹ Thuật
Lê Thu Hương

Mỹ Thuật
Nguyễn Thị Ngọc

Mỹ Thuật
Lưu Quang Linh

Mỹ Thuật
Nguyễn Văn Hà

Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Hòa

Tin học
Đỗ Quang Long

Tin học
Đoàn Thị Thu Yên

Tin học
Nguyễn Bích Phương

Tiếng Anh
Bùi Thị Hậu

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Trang

Tiếng Anh
Thái Thu Hạnh

Tiếng Anh
Vũ Thị Hồng Yên

Âm nhạc
Lê Hồng Vân

Âm nhạc
Đào Văn Tùng

Âm nhạc
Trần Thu Ngân

Âm nhạc
Trương Phan Lan Hương

Âm nhạc
Việt Anh

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Đồ dùng
Nguyễn Quang Huy

Kế toán
Nguyễn Thu Mai

Thủ quỹ
Nguyễn Thị Hà

Tổng Phụ Trách
Hoàng Thu Hiền

Văn phòng
Hoàng Bích Ngọc

Văn phòng
Trần Ánh Tuyết

Y tế
Nguyễn Thị Kim Ngân

Dự trữ
Nguyễn Minh Phương K1

Dự trữ
Nguyễn Thùy Linh K4

Công ty vệ sinh ITC

Công ty Hương Việt Sinh