Ban giám hiệu nhà trường

Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Xuân Mai

Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Hiệu Phó
Lê Thị Thanh Thủy

Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Xuân Mai

Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Hiệu Phó
Lê Thị Thanh Thủy

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

1A
Vũ Ngọc Châu

1B
Nguyễn Thị Chinh

1C
Phạm Thị Kim Anh

1D
Đỗ Mai Hường

1E
Nguyễn Thị Xuân

1G
Kiều Hồng Hạnh

1H
Đào Thu Bình

1l
Nguyễn Kim Hoa

1K
Lê Thị Hiển

1M
Nguyễn Hiền Anh

1N
Đinh Hương Giang

1Q
Nguyễn Sông Hương

1Z
Nguyễn Thu Hằng

2A
Đỗ Kim Anh

2B
Nguyễn Kiều Linh

2B
Trần Thùy Trang

2C
Nguyễn Huyền Dung

2D
Phạm Mai Hương

2E
Lê Thị Hồng Vân

2G
Giang Thị Thanh Hương

2H
Bùi Thị Như Hoa

2I
Phạm Thị Xuân Lan

2K
Nguyễn Ngọc Lan

2M
Nguyễn Thu Cúc

2N
Trần Thị Nga

2Q
Ngô Thị Hồng Phúc

2Z
Đàm Phương Chi

Thư viện
Dương Thị Hà

3A
Nguyễn Thanh Huyền

3B
Hồ Bảo Ngọc

3C
Nguyễn Thùy Linh

3D
Huỳnh Thị Quảng Hà

3E
Lê Hương Giang

3G
Phạm Hoàng Yến

3H
Nguyễn Thị Kim Ngân

3I
Đào Thị Thủy

3K
Nguyễn Thu Hòa

3M
Phạm Thị Thu Hương

3N
Trần Thị Kim Phương

3Q
Nguyễn Thị Phương Hồng

3Z
Hứa Thanh Huyền

4A
Phạm Thị Loan

4B
Đào Quỳnh Hương

4C
Nguyễn Thùy Linh

4D
Trần Thanh Hòa

4E
Nguyễn Vân Anh

4G
Trần Thị Thúy Hằng

4H
Nguyễn Thị Bích Hường

4I
Nguyễn Thị Nhung

4K
Nguyễn Lệ Thi

4M
Trần Phi Loan

4N
Phạm Thanh Huyền

4Q
Nguyễn Hồng Kiên

5A
Hoàng Thị Thanh Hương

5B
Nguyễn Thị Huế

5C
Nguyễn Công Trứ

5D
Đoàn Minh Tâm

5E
Đỗ Ngọc Lan

5G
Đặng Thị Hiền

5H
Chu Ái Thu

5I
Bùi Thị Trung

5K
Nguyễn Thanh Thủy

5M
Trần Thúy Mai

5N
Nguyễn Khánh Ly

5Q
Trịnh Thị Ngọc Diệp

Thể dục
Đào Minh Toàn

Thể Dục
Đỗ Thúy Quỳnh

Thể dục
Nguyễn Tuấn Sơn

Thể dục
Phạm Thị Thanh Xuân

Thể dục
Vũ Thị Thúy

Mỹ Thuật
Hoàng Thanh

Mỹ Thuật
Nguyễn Văn Hà

Mỹ Thuật
Lưu Quang Linh

Mỹ Thuật
Nguyễn Thị Ngọc

Mỹ Thuật
Lê Thu Hương

Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Hòa

Tin học
Đỗ Quang Long

Tin học
Đoàn Thị Thu Yên

Tiếng Anh
Nguyễn Thùy Dương

Tiếng Anh
Vũ Thị Hồng Yên

Tiếng Anh
Thái Thu Hạnh

Âm nhạc
Việt Anh

Âm nhạc
Lê Hồng Vân

Âm nhạc
Trương Phan Lan Hương

Âm nhạc
Đào Văn Tùng

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Đồ dùng
Nguyễn Quang Huy

Kế toán
Nguyễn Thu Mai

Thủ quỹ
Nguyễn Thị Hà

Tổng Phụ Trách
Hoàng Thu Hiền

Văn phòng
Hoàng Bích Ngọc

Văn phòng
Trần Ánh Tuyết

Y tế
Nguyễn Thị Kim Ngân

Dự trữ
Nguyễn Minh Phương

Dự trữ
Đỗ Hải Yến

Dự trữ
Nguyễn Trà My

Dự trữ
Trần Văn Hoàn

Dự trữ
Ngô Thị Huyền

Công ty vệ sinh ITC

Công ty Hương Việt Sinh