Dạy và học

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 Sở GDĐT Thành phố đã có Công văn số 1442 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo
TUẦN 23 Môn Học vần bài 118: oam - oăm: https://drive.google.com/file/d/1YpUjuuc0m9unCu92NGseZHAChVcZZgkx/view?usp=sharing Môn Học vần bài 119: oan - oat: https://drive.google.com/file/d/1lRqjvJSow9NZB9f8bFCQUQ_d9tSo9Vfw/view?usp=sharing Môn Học vần bài 120: oăn - oăt: Tiết 1 https://drive.google.com/file/d/1zyrqRep-6AjeatFr2g0GDOcW5ROxtxxT/view?usp=sharing Môn Học vần bài 120: oăn - oăt: Tiết 2 https://drive.google.com/file/d/1UJNvNBIRww8h_k_6sxLwy_h-8gPug6dv/view?usp=sharing Môn Học vần bài 121: uân - uât:
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; theo Quy chế Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2021, để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh dự thi, BTC ITMC Thái Lan quyết định triển khai tới toàn bộ thí sinh
Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2021 Sở GDĐT Thành phố đã có Công văn số 457 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo
Đài truyền hình Việt Nam - Ban sản xuất các chương trình giải trí phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi TRẠNG NGUYÊN NHÍ ONLINE để tìm kiếm 25 "trạng nguyên nhí online xuất sắc nhất cả nước" Thời gian nhận bài dự thi: