Category Archives: Tin sự kiện

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Quý PH nháy vào nút Download dưới Đơn đăng ký xét tuyển để tải: Quý PH nháy vào nút Download dưới Phiếu điều tra cơ bản để tải:

Công điện số 16 ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày 21/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ra công điện số 16 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Tóm tắt công điện: Từ 0h ngày 22/7/2021, tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương […]

Công điện hỏa tốc số 15 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COvid-19, số ca nhiễm tăng cao, UBND Thành phố Hà Nội đã ra công điện hỏa tốc số 15 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung công điện như sau: