CƠ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bí thư chi bộ
Hiệu Trưởng
Nguyễn Linh Chi

Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng
Nguyễn Linh Chi

Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chi ủy viên – Phó Hiệu trưởng
Đỗ Quang Long

Phó bí thư chi bộ
Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Chủ tịch
Nguyễn Thị Huyền Dung

Phó chủ tịch
Phạm Thị Loan

Ủy viên
Hoàng bích ngọc

Ủy viên
Nguyễn Quang Huy

Ủy viên
Hồ Bảo Ngọc

Trưởng ban
Đỗ hải yến

Ủy viên
Nguyễn Vân Anh

Ủy viên
Nguyễn Kiều Linh

Bí thư
Nguyễn lệ thi

Phó bí thư
Đỗ Thúy quỳnh

Ủy viên
Hoàng thu hiền

Khối lớp 1
Nguyễn Thị Xuân

Khối lớp 2
Phạm Thị Xuân Lan

Khối lớp 3
Nguyễn Kim ngân

Khối lớp 4
Nguyễn Bích Hường

Khối lớp 5
Chu Ái Thu

Văn-Thể-Mĩ
Vũ Việt Anh