CƠ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bí thư chi bộ
Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Xuân Mai

Bí thư Chi bộ – Hiệu Trưởng
Nguyễn Linh Chi

Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng
Dương Thị Hồng Minh

UV BCH chi bộ – Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phó bí thư chi bộ
Hiệu Phó
Dương Thị Hồng Minh

Chủ tịch
Nguyễn Thị Huyền Dung

Phó chủ tịch
Lưu Quang Linh

Ủy viên
Nguyễn thị nhung

Ủy viên
Nguyễn thu hòa

Ủy viên
Đỗ quang long

Ủy viên
Hoàng bích ngọc

Ủy viên
Kiều thị hồng hạnh

Trưởng ban
Đỗ hải yến

Ủy viên
Phạm thị xuân lan

Ủy viên
Nguyễn Vân Anh

Bí thư
Đỗ Quang Long

Phó bí thư
Đào Quỳnh Hương

Ủy viên
Đỗ Thúy quỳnh

Ủy viên
Nguyễn lệ thi

Ủy viên
Hoàng thu hiền

Khối lớp 1
Nguyễn thị kim hoa

Khối lớp 2
Lê thị hồng vân

Khối lớp 3
Nguyễn Kim ngân

Khối lớp 4
Nguyễn Bích Hường

Khối lớp 5
Đỗ Ngọc Lan

Thể dục
Phạm thị thanh xuân

Âm Nhạc
Vũ Việt Anh

Mỹ thuật
Lưu Quang Linh

Tin học
Đỗ Quang Long

Tiếng Anh
Đinh Thị Thu Hòa