Văn bản – Hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố theo kế hoạch 316/KH-UBND ngày 06/12/2022 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 ; Kế hoạch số 174/KH-SCT ngày 12/01/2023 của Sở Công Thương
Thực hiện chương trình liên tịch số 01-KHLT/TĐTN-SGDĐT ngày 23/02/2023 giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về: "Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXVIII - năm 2023" ; thực hiện kế hoạch
Thực hiện kế hoạch số 86/KH-ĐU của Đảng ủy phường Kim Liên về việc tổ chức các hoạt động Kỉ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Kim Liên (17/3/1963 - 17/3/2023), trường Tiểu học Kim Liên phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu: "Bác Hồ với phường Kim
Công văn số 216/HĐXT - TTK của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 - UBND Thành phố Hà Nội. Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo
Các nội dung công khai của trường Tiểu học Kim Liên năm học 2022 - 2023