Video

Tổng kết năm học 2020-2021

 

Tổng kết cuộc thi Olympic Tiểu học Kim Liên lần VI năm học 2020-2021

 

Nhạc kịch lớp 5E Trường tiểu học Kim Liên – Niên khóa 2014 – 2019