Category Archives: Dạy và học

Công văn số 1442 ngày 03/05/2021 của Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021 Sở GDĐT Thành phố đã có Công văn số 1442 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo công văn: học sinh sẽ […]

Bài học tuần 22 – 23 Khối 1

TUẦN 23 Môn Học vần bài 118: oam – oăm: https://drive.google.com/file/d/1YpUjuuc0m9unCu92NGseZHAChVcZZgkx/view?usp=sharing Môn Học vần bài 119: oan – oat: https://drive.google.com/file/d/1lRqjvJSow9NZB9f8bFCQUQ_d9tSo9Vfw/view?usp=sharing Môn Học vần bài 120: oăn – oăt: Tiết 1 https://drive.google.com/file/d/1zyrqRep-6AjeatFr2g0GDOcW5ROxtxxT/view?usp=sharing Môn Học vần bài 120: oăn – oăt: Tiết 2 https://drive.google.com/file/d/1UJNvNBIRww8h_k_6sxLwy_h-8gPug6dv/view?usp=sharing Môn Học vần bài 121: uân – uât: https://drive.google.com/file/d/16NDGQmKasVjQA-1Fpk_mvsEw_xh3PTjH/view?usp=sharing Môn Học vần bài […]

Thông báo từ Ban tổ chức Kì thi Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; theo Quy chế Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2021, để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh dự thi, BTC ITMC Thái Lan quyết định triển khai tới toàn bộ thí sinh các nước với phương án […]