UBND TP Hà Nội đề nghị phải theo mẫu giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29-7-2021 của UBND TP

*) Ngày 6/8, UBND TP Hà Nội ban hành công điện số 18/CĐ-UBND về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội trên địa bàn TP để phòng chống Covid-19.

  1. Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.
  2. Yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố;
  3. Công tác phòng chống dịch phải thực hiện từ gốc, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cần có sự tự giác, chấp hành, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là giãn cách cách ly xã hội.
  4. Truy vết, xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất.
  5. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao nhất có thể cho điều trị, đảm bảo đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất;
  6. Chuẩn bị công tác hậu cần;
  7. Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, an toàn, hiệu quả;
  8. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị;
  9. Yêu cầu chính quyền các các cấp, các ngành chủ động các phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của Thành phố

*) Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 18/CĐ UBND ngày 6-8-2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP đến 6 giờ ngày 23-8-2021; siết chặt công tác cấp và sử dụng giấy đi đường, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội đề nghị phải theo mẫu giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29-7-2021 của UBND TP. Người đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *