TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Quý PH nháy vào nút Download dưới Đơn đăng ký xét tuyển để tải:

Quý PH nháy vào nút Download dưới Phiếu điều tra cơ bản để tải:

6 thoughts on “TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *