4 thoughts on “Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

  1. Lê Minh Thu says:

    Tôi đã đăng ký trực tuyến cho con vào lớp 1 ngày 12/7 nhưng chưa qua trường nộp hồ sơ, hôm nay đã hết ngày nộp như thông báo, nếu ngày mai 16/7 tôi đem hồ sơ của con ra trường nộp thì có được tiếp nhận không?

    • Đỗ Quang Long says:

      Đã hết hạn tuyển sinh thực tuyến theo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. PH vui lòng mang đầy đủ hồ sơ đến vào đợt tuyển sinh trực tiếp vào ngày: 23/7 để hội đồng tuyển sinh nhà trường tiếp nhận con. Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *