Sách điện tử cho các khối lớp

Sách Cánh Diều – Lớp 1 năm học 2021-2022

STTTên sáchĐường dẫn
1Tiếng Việt tập 1https://sachcanhdieu.com/product/tv-1-tap-1-2021/
2Tiếng Việt tập 2https://sachcanhdieu.com/product/tieng-viet-1-tap-2-2021/
3Toánhttps://sachcanhdieu.com/product/toan-1-2021/
4Tự nhiên xã hộihttps://sachcanhdieu.com/product/tnxh-1-2021/
5Đạo đứchttps://sachcanhdieu.com/product/dao-duc-1-2021/
6Hoạt động trải nghiệmhttps://sachcanhdieu.com/product/hdtn-1-2021/
7Giáo dục thể chấthttps://sachcanhdieu.com/product/gdtc-1-2021/
8Mỹ thuậthttps://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1-2021/
9Âm nhạchttps://sachcanhdieu.com/product/am-nhac-1-2021/
10Tiếng Anhhttps://sachcanhdieu.com/tieng-anh-1-sach-hoc-sinh/

Sách Lớp 2 năm học 2021-2022

STTTên sáchĐường dẫn
1Tiếng Việt tập 1https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
2Tiếng Việt tập 2https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399
3Toán tập 1https://sachcanhdieu.com/toan-2-tap-1/
4Toán tập 2https://sachcanhdieu.com/toan-2-tap-2/
5Tự nhiên xã hộihttps://sachcanhdieu.com/tnxh-2/
6Đạo đứchttps://sachcanhdieu.com/dao-duc-2/
7Hoạt động trải nghiệmhttps://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/416?from=hts
8Giáo dục thể chấthttps://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/417?from=hts
9Mỹ thuậthttps://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/415?from=hts
10Âm nhạchttps://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/402?from=hts
11Tiếng Anhhttps://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/418?from=hts Sách BT: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/418?from=hts

Sách  Lớp 3 năm học 2021-2022

STTTên sáchĐường dẫn
1Tiếng Việt tập 1https://drive.google.com/file/d/1cMAOkgQt9Kd1vhQBV3pd4xu2MnaSuCeI/view?usp=sharing
Tiếng Việt tập 2https://drive.google.com/file/d/146xdOUg4ooTHHjQlI8BawkElJn_av5KN/view?usp=sharing
3Toánhttps://drive.google.com/file/d/16Z34vw1p6Z82CXY7HX3q6g7iKMb7fEgN/view?usp=sharing
4Tự nhiên xã hộihttps://drive.google.com/file/d/1Imi_TkhYDyKuFHhnORQt_X-qpHUiPSNn/view?usp=sharing
5Đạo đứchttps://drive.google.com/file/d/14e0wKZLa9cL7sCX-28kzoyK4Sl4iI1Q-/view?usp=sharing
6Mỹ thuậthttps://drive.google.com/file/d/1WrVHsqLmFq2ZYrBLSYpe_9HqJCIGybbO/view?usp=sharing
7Âm nhạchttps://drive.google.com/file/d/1LbfEsKkmShrv8la5eZZmjVvOMgzSzbkE/view?usp=sharing
8Tin họchttps://drive.google.com/file/d/1dXnhQi7fhhweNj5VhrQ4Wcge5p3Mqmjz/view?usp=sharing
9Tiếng Anh tập 1https://drive.google.com/file/d/1ZQp8PQxf6Mu3G2VNn35DCVsTkuTZjXGO/view?usp=sharing
Tiếng Anh tập 2https://drive.google.com/file/d/1NJMFlLm6caq1u8R3UwXs4WgpJQa_44VP/view?usp=sharing

Sách  Lớp 4 năm học 2021-2022

STTTên sáchĐường dẫn
1Tiếng Việt tập 1https://drive.google.com/file/d/13o6bTRwRFdZQ_iXGpm-vlvzGz1H6HqPj/view?usp=sharing
Tiếng Việt tập 2https://drive.google.com/file/d/19GlmUj_ZcTfUHlINcCQiOcU8WwH5DINl/view?usp=sharing
2Toánhttps://drive.google.com/file/d/1scX3mzt4DTw2cQEbmW7v_w1QnCWhwxyH/view?usp=sharing
3Đạo đứchttps://drive.google.com/file/d/1Qlrf08lvlW0E2nHY6zARnm3_eHyVgQIs/view?usp=sharing
4Khoa họchttps://drive.google.com/file/d/16p5T1787lXAozKvCCrErPycMbBpwmRdf/view?usp=sharing
5Lịch sử – Địa lýhttps://drive.google.com/file/d/1i-W7fapsZ6L3tfQ1kuLENySPm3o_otBQ/view?usp=sharing
6Kĩ thuậthttps://drive.google.com/file/d/1dxIZaWd6ziWMgvCc4v5HIIjm9MUdAvLT/view?usp=sharing
7Mỹ thuậthttps://drive.google.com/file/d/1KxiT6fSN7WEsgLPGXtmQUtAcaM4-7UWY/view?usp=sharing
8Âm nhạchttps://drive.google.com/file/d/1hu1Zjd9I8jtIAK5ihWEm7cx3rHuIs_wr/view?usp=sharing
9Tin học https://drive.google.com/file/d/1HKsJk84zBJGUNAoiJ2aJ8u-bzFnv0MHM/view?usp=sharing
10Tiếng Anh tập 1https://drive.google.com/file/d/194zy3vinK-6qD1JxE7JKzx0k6CAkQYhC/view?usp=sharing
Tiếng Anh tập 2https://drive.google.com/file/d/194zy3vinK-6qD1JxE7JKzx0k6CAkQYhC/view?usp=sharing

Sách  Lớp 5 năm học 2021-2022

STTTên sáchĐường dẫn
1Tiếng Việt tập 1https://drive.google.com/file/d/1YpeSZbA7cHKeaAX80UfsIpOiPn2u82hs/view?usp=sharing
Tiếng Việt tập 2https://drive.google.com/file/d/1ysaFvfLRl56Dp-B7t1opSynIJttf8gPo/view?usp=sharing
2Toánhttps://drive.google.com/file/d/11d3tTamEXMmiZc3d6L2rAiDYUrNsSHqO/view?usp=sharing
3Đạo đứchttps://drive.google.com/file/d/13itYrVtaVdG47qAeHqGsokayIDERX78R/view?usp=sharing
4Khoa họchttps://drive.google.com/file/d/1A3kfzwdK-RDnxFrJYkfOCu11sexbqBFB/view?usp=sharing
5Lịch sử – Địa lýhttps://drive.google.com/file/d/1gnYaz7jhvXetR7jC_o6DUS5mbkqEM2gL/view?usp=sharing
6Kĩ thuậthttps://drive.google.com/file/d/1KqcdWrFF0fVWYcWxaqC6I_EJDcyhAuQw/view?usp=sharing
7Mỹ thuậthttps://drive.google.com/file/d/19QL1NXqaPUSz26_hT3CfQM-3av7znfME/view?usp=sharing
8Âm nhạchttps://drive.google.com/file/d/1oRMm23w1Ffqk572kpgTJziqFr8klxC3S/view?usp=sharing
9Tin học https://drive.google.com/file/d/1TAoPR-9RNoEYyAIK1ZdZ-fTqz_9T-JAA/view?usp=sharing
10Tiếng Anh tập 1https://drive.google.com/file/d/1tQc39c77k0HGhmSS6vkeHpFA38b6l6fg/view?usp=sharing
Tiếng Anh tập 2https://drive.google.com/file/d/111L86NHCUip_tGR21IsLSONKc2PU-iwZ/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *