Học sinh Tiểu học Kim Liên đạt nhiều thành tích cao trong “Hội Khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông Quận Đống Đa năm học 2019-2020”

Em Vũ Uyển Nhi – Học sinh lớp 5E đạt giải Nhất môn Cầu lông
Em Trần Minh Trang – Học sinh lớp 5E đạt giải Nhất cờ tiêu chuẩn U11 Nữ
Em Khâu Chi Lâm – Học sinh lớp 5K đạt giải Nhất cờ nhanh U11 Nữ
Em Nguyễn Gia Hân – Học sinh lớp 1D đạt giải Nhất cờ nhanh U7 Nữ
Em Nguyễn Phạm Anh Tuấn – Học sinh lớp 3B đạt giải Nhì cờ tiêu chuẩn U9 Nam
Em Nguyễn Tuệ Ngân – Học sinh lớp 1H đạt giải Nhì cờ tiêu chuẩn U7 Nữ
Em Nguyễn Vũ Trung Dũng – Học sinh lớp 5M đạt giải Nhì cờ tiêu chuẩn U11 Nam
Em Đỗ Hoàng Anh Thư (áo trắng) – Học sinh lớp 4G đạt giải ba cờ tiêu chuẩn U11 Nữ
Em Nguyễn Chí Dũng (đeo khăn đỏ) – Học sinh lớp 5G đạt giải Ba cờ tiêu chuẩn U11 Nam
Em Võ Bảo Nam (áo xanh) – Học sinh lớp 1M đạt giải Ba cờ tiêu chuẩn U7 Nam
Em Lê Khánh Chi(áo xanh) – Học sinh lớp 1K đạt giải Ba cờ nhanh U7 Nữ
Em Nguyễn Diệp Anh (áo trắng) – Học sinh lớp 2K đạt giải Ba cờ nhanh U9 Nữ
Em Hoàng Anh Đức (áo đỏ trắng) – Học sinh lớp 5M đạt giải Ba cờ nhanh U11 Nam
Em Khâu Chi Lâm – Học sinh lớp 5K, em Lê Nguyễn Khánh Hòa – Học sinh lớp 4N đạt giải Nhất cờ nhanh U11 Nữ
Em Hoàng Anh Đức – Học sinh lớp 5M, em Khâu Phúc Khang – Học sinh lớp 4H đạt giải Nhất đồng đội cờ nhanh U11 Nam
Em Nguyễn Gia Hân – Học sinh lớp 1D, em Lê Khánh Chi – Học sinh lớp 1K đạt giải Nhất đồng đội cờ nhanh U7 Nữ
Em Trần Minh Trang – Học sinh lớp 5E, em Đỗ Hoàng Anh Thư – Học sinh lớp 4G đạt giải Nhất đồng đội cờ tiêu chuẩn U11 Nữ
Em Nguyễn Vũ Trung Dũng – Học sinh lớp 5M, em Nguyễn Chí Dũng – Học sinh lớp 5G đạt giải Nhất đồng đội cờ tiêu chuẩn U11 Nam
Em Nguyễn Phạm Anh Tuấn – Học sinh lớp 3B, em Võ Tuấn Phong – Học sinh lớp 3B đạt giải Nhì đồng đội cờ tiêu chuẩn U9 Nam
Em Nguyễn Tuệ Ngân – Học sinh lớp 1H, em Đỗ An Bình – Học sinh lớp 1I đạt giải Nhì đồng đội cờ tiêu chuẩn U7 Nữ
Em Lê Hương Giang – Học sinh lớp 2I, em Trần Bảo Ngọc – Học sinh lớp 2H đạt giải Ba đồng đội cờ tiêu chuẩn U9 Nữ
Em Nguyễn Lâm Phong – Học sinh lớp 1C, em Võ Bảo Nguyên – Học sinh lớp 1G đạt giải Ba đồng đội cờ nhanh U7 Nam
Em Nguyễn Diệp Anh – Học sinh lớp 2K, em Đỗ Anh Thư – Học sinh lớp 2D đạt giải Ba đồng đội cờ nhanh U9 Nữ
Giải nhất toàn đoàn môn Cầu lông khối Tiểu học
Giải nhất toàn đoàn môn Cờ vua khối Tiểu học
Giải nhất toàn đoàn môn bóng bàn khối Tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *