One thought on “THÔNG BÁO THU THÁNG 11/2021

  1. Nguyễn Lệ Hằng says:

    Em gọi số VP nhà trường không được ạ. Em nộp tiền BHYT và BHTT cho Nguyễn Bá Gia Hưng lớp 5B hơi muộn 1 chút so với thời hạn. Thầy cô kiểm tra giúp em ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *