Học tập

NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 3 TUẦN TỪ 06/04/2020 ĐẾN 10/04/2020
Nội dung ôn tập môn Toán: Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt: Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh: Nội dung ôn tập môn Tin:
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 2 TUẦN TỪ 06/04/2020 ĐẾN 10/04/2020
Nội dung ôn tập môn Toán: Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt:
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 1 TUẦN TỪ 06/04/2020 ĐẾN 10/04/2020
Để tải được nội dung môn học, mời quý Phụ huynh nháy vào liên kết dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1bNsHavRbHBTZ2SMiQv3sjUypE1ugcWWe Quý Phụ huynh vào thư mục môn học để tải bài học về cho các con học sinh!
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 5 TUẦN TỪ 30/03/2020 ĐẾN 03/04/2020
Nội dung ôn tập môn Toán: Chữa đề ôn tập môn Toán: Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt: Chữa đề ôn tập môn Tiếng Việt: Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh: Nội dung ôn tập môn Tin học:
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 4 TUẦN TỪ 30/03/2020 ĐẾN 03/04/2020
Nội dung ôn tập môn Toán: Chữa bài môn Toán: Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt: Chữa bài môn Tiếng Việt: Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh: Nội dung ôn tập môn Tin học:
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 3 TUẦN TỪ 30/03/2020 ĐẾN 03/04/2020
Nội dung ôn tập môn Toán: Chữa bài Toán: Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt: Chữa bài Tiếng Việt: Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh: Nội dung ôn tập môn Tin học:
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 2 TUẦN TỪ 30/03/2020 ĐẾN 03/04/2020
Nội dung ôn tập môn Toán: Chữa bài môn Toán: Nội dung ôn tập môn Tiếng Việt: Chữa bài môn Tiếng Việt: