Học tập

Sáng ngày 5/10/2020, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Kim Liên đã phát động hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và khai mạc giải thi đấu thể dục thể thao truyền thống lần VII trong toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường bằng
Tập đọc: Chú đi tuần – Ngày 29/4/2020Giáo viên: Chu Ái Thu Tập đọc: Hoa học trò – Ngày 29/4/2020Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Ngày 22/4/2020Giáo viên: Chu Ái Thu Luyện từ và câu: Chủ ngữ
TUẦN 24 Môn Lịch sử: Đường Trường Sơn Phiếu bài tập: Môn Khoa học: Phiếu bài tập: TUẦN 23 Môn Lịch sử: Phiếu bài tập: Môn Địa lý: Phiếu bài tập: Môn Khoa học: Phiếu bài tập: Môn Tiếng Anh: TUẦN 22 Môn Lịch sử: Phiếu bài tập: Môn Địa
Tuần 24 Môn Khoa học Phiếu bài tập: Môn Địa lý Tuần 23 Môn Khoa học: Phiếu bài tập: Môn Lịch sử Phiếu bài tập: Môn Địa lý: Phiếu bài tập: Môn Tiếng Anh: Tuần 22 Môn Khoa học: Phiếu bài tập: Môn Lịch sử: Phiếu bài tập: Môn Địa
TUẦN 24 Môn Tập đọc: Đối đáp với vua Phiếu bài tập: Môn Tập đọc: Tiếng đàn Luyện từ và câu: Mở rộng vống từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy Phiếu bài tập: TUẦN 23 Môn Toán: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)
TUẦN 24 Tập đọc: Quả tim khỉ Phiếu bài tập: Môn Toán: Bảng chia 4 Môn Toán: Tìm một thừa số của phép nhân Phiếu bài tập: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Từ ngữ loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy Bài giảng Powerpoint TUẦN 23 Tập đọc:
Tuần 23 HỌC VẦN BÀI 95: OANH – OACH Phiếu bài tập HỌC VẦN BÀI 96: OAT – OĂT Phiếu bài tập: HỌC VẦN BÀI 98: UÊ – UY Phiếu bài tập: HỌC VẦN BÀI 98: UƠ – UYA Phiếu bài tập: MÔN TOÁN: VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI