Học sinh Tiểu học Kim Liên đạt kết quả cao trong Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế Timo năm học 2023-2024

Trong Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế Timo năm học 2023-2024, các con HS Tiểu học Kim Liên đã tham gia tích cực và mang về những thành tích ấn tượng.🤩🤩

Toàn trường đã có 126 HS đạt giải, trong đó có: 15 giải vàng 🥇, 27 giải bạc 🥈, 65 giải đồng 🥉 và 19 giải khuyến khích.🤩🤩🤩

Có thể là hình ảnh về ‎6 người và ‎văn bản cho biết '‎ለትላ TIMO Mathematical Olymplad TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN Giải Vàng Kỳ thi Olympic Toán học Quố‘c tế TIMO 2023- 2024 Lưu Nhật Phương -lớp 1A Bùi Phúc PhúcAn An -lớp 2E Nguyễn Khải An -lớp 3G Phạm Anh Sơn -lớp3A ه Vũhang Vũ Minh lớp 3a HERO Phùng ĐăngMinh Đăng -lop3D-‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'TIMO International Mathomatical Olympiad TRƯỜNG TIẾU HỌC KIM LIÊN Giải Vàng Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO 2023 2024 INm9 8.D. Nguyễ»n Phú Minh Quân -lớp 4D- M4 Hoàng Gia Bảo -lớp 4E- Phạm Đức Thành lớp 4H- Lê Đức Minh -lớp4C Trần Thái Sơn -lớp4G lớp'Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'TIMO International Mathematical Olympiad TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN Giải Vàng Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO 2023- 2024 Trần Lâm Đào -lớp 5G Doãn An Phong lớp 5C- Đặng Hải Quân lớp 5E- Nguyễn Phạm Tuấn Hưng -lớp 5E'Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản

Xin chúc mừng tất cả các con! Chúc các con sẽ còn mang về nhiều thành tích, nhiều tấm huy chương nữa cho cá nhân và cho bảng vàng thành tích của nhà trường!🥰🥳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *