CÔNG ĐIỆN VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT VÀ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 18/02/2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra công điện hỏa tốc về tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Dưới đây là toàn văn công điện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *