Chương trình sữa học đường

Ngày 08/7/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường Thực hiện theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Ngày 05/7/2018 HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường và UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 – 2020.

Đây là đề án có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thành Ủy, HĐND, UBND Thành phố và toàn xã hội đối với chất lượng nguồn nhân lực tương lai của Thủ đô. Hôm nay, ngày 02/01/2019, trường Tiểu học Thịnh Quang tổ chức cho học sinh uống sữa theo Chương trình Sữa học đường, gần 900 học sinh tham gia Chương trình đã được uống sữa tươi tiệt trùng của Vinamilk. Đặc biệt, học sinh diện nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách được uống sữa miễn phí.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày đầu tiên thực hiện chương trình: 

Các em học sinh hào hứng uống sữa.
Cùng nhau gấp vỏ hộp nào!
Những chiếc vỏ hộp đã được gấp gọn gàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *