Category Archives: Tin giáo dục

Sách điện tử cho các khối lớp

Sách Cánh Diều – Lớp 1 năm học 2021-2022 STT Tên sách Đường dẫn 1 Tiếng Việt tập 1 https://sachcanhdieu.com/product/tv-1-tap-1-2021/ 2 Tiếng Việt tập 2 https://sachcanhdieu.com/product/tieng-viet-1-tap-2-2021/ 3 Toán https://sachcanhdieu.com/product/toan-1-2021/ 4 Tự nhiên xã hội https://sachcanhdieu.com/product/tnxh-1-2021/ 5 Đạo đức https://sachcanhdieu.com/product/dao-duc-1-2021/ 6 Hoạt động trải nghiệm https://sachcanhdieu.com/product/hdtn-1-2021/ 7 Giáo dục thể chất https://sachcanhdieu.com/product/gdtc-1-2021/ 8 Mỹ thuật https://sachcanhdieu.com/product/mi-thuat-1-2021/ […]

Phát động cuộc thi CODING OLYMPICS VIETNAM 2021

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Coding Olympics Vietnam 2020 và nhằm hỗ trợ thực hiện tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo, với định hướng đẩy mạnh giáo dục STEM trong trường học phổ thông, iGroup MangoSTEEMS phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thông báo kế hoạch […]