Author Archives: Đỗ Quang Long

Kỳ thi Olympic Toán tư duy CRO 2022 – 2023

Kỳ thi Olympic Toán tư duy (CREST Reasoning Olympiad)  là kỳ thi Toán học suy luận logic trực tuyến đầu tiên của Ấn Độ, thuộc hệ thống các kỳ thi trực tuyến CREST Olympiads, là một trong các hệ thống thi trực tuyến lớn nhất châu Á, bao gồm các kỳ thi về nhiều lĩnh vực như: […]

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế CMO 2022-2023

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế CMO (CREST Mathematical Olympiad) là kỳ thi về Toán học của Ấn Độ diễn ra hàng năm. Kỳ thi thuộc hệ thống các kỳ thi trực tuyến CREST Olympiads – một trong các hệ thống thi trực tuyến lớn nhất châu Á, bao gồm các kỳ thi về nhiều lĩnh vực […]

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ BIG BAY BEI (BBB) 2022-2023

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế BBB (Big Bay Bei) được thành lập và tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong); nhằm tạo cơ hội cho tất cả học sinh các khối lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, có sở […]