Category Archives: Chưa được phân loại

Kỳ thi “Toán quốc tế Kangaroo – IKMC 2023”

Năm nay, Kỳ thi “Toán quốc tế Kangaroo – IKMC” dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2023 tại các điểm thi tập trung trên cả nước. Đây là năm thứ 8 kỳ thi IKMC được tổ chức tại Việt Nam. Sau liên tiếp 7 năm đăng cai tổ chức, Ban tổ chức IKMC Việt […]