Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Thực hiện Công văn số 869-CV/BTGTU ngày 03/06/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Nhằm tạo sự lan tỏa, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. 

Trường Tiểu học Kim Liên thông tin về cuộc thi như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 27/6/2022 đến tháng 8/2022.

2. Hình thức thi: Trực tuyến với 03 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết). 

3. Đường dẫn thi: http://www.toquocbenbosong.vn; hoặc app “Tổ quốc bên bờ sóng”, có thể truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của các cơ quan báo chí, truyền thông. 

Thông tin, thể lệ của Cuộc thi:

30 thoughts on “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *